LaborantDagen 2014

Pas på kroppen og undgå smerter i nakke og skuldre

Mads Andreasen fik sat bevægelse i en stor gruppe laboranter, som fik viden og inspiration med hjem til deres arbejdsplads om, hvordan målrettet træning bliver en del af arbejdsdagen.

79% af laboranter har haft smerter i nakke og skuldre inden for de sidste 3 måneder ifølge en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø (Læs mere her: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2013/specifik-styrketraening-en-til-to-gange-om-ugen-paa-arbejdspladsen-nedsaetter-smerter-i-nakken). Men hvad kan man gøre for at ændre denne nedslående konklusion?

Den 26. maj havde laboranterne inviteret Mads Andreasen til LaborantDagen på Teknologisk Institut i Taastrup, hvor han introducerede kursisterne i den nyeste forskning, og hvor han fik sat gang i salen. Der var masser af inspiration til, hvad laboranterne selv kan gøre på deres arbejdsplads, og budskaberne blev leveret med entusiasme og godt humør, som smittede af på deltagerne.

Se træningsøvelserne her

Simple styrketræningsøvelser med håndvægte nedsatte graden af nakkesmerter med 70 procent hos kvindelige laboranter efter tyve ugers træning på arbejdspladsen. Ved undersøgelsens start havde gruppen moderate til stærke smerter i nakke-skulderregionen. En til to træningsgange om ugen i tyve uger – eller omkring 30 træningsgange – var tilstrækkeligt til at lindre smerterne.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, juni 2013.