SUNDHEDSSTRATEGISK RÅDGIVNING PÅ OFFENTLIGE ORGANISATIONER

værdier

Få rådgivning, så sundhed på arbejdspladsen bliver en god forretning for jer.

Mange offentlige arbejdspladser – herunder bl.a. kommuner, uddannelsesinstitutioner og sygehuse – har igennem en årrække investeret massivt i sundhedstilbud til medarbejderne Med store nedskæringer og omorganiseringer i det offentlige er der et stort behov for tilbud og rammer, der kan give medarbejderne den fornødne robusthed til at udføre kerneopgaverne. På trods af de store sundhedsinvesteringer i det offentlige mangler der generelt synlige resultater. SUND.dk rådgiver om at få målbar effekt ud af sundhedsindsatser på arbejdspladsen.

  • Vi skræddersyr sammen med jer såvel sundhedsstrategi som indsatser ud fra jeres specifikke udfordringer og udviklingspotentialer.
  • Vi tilfører jer den nyeste viden og praktiske erfaring med, hvad der giver bedst effekt i forskellige brancher og medarbejdergrupper, og vi hjælper jer med at prioritere med fokus på bundlinjen.
  • Vi sikrer, at jeres investeringer bliver målrettede og målbare i forhold til produktivitet i kerneopgaven, arbejdsglæde og social kapital.
  • Vi rådgiver jer i forhold til udbud, hvor vi med vores branchekendskab sikrer, at I finder de rigtige leverandører på de forskellige sundhedsområder
    Vi driver processen ”ovenfra og ned”, så ledelsesforankring er udgangspunktet for indsatser og mål. Samtidigt involverer vi nøglepersoner og medarbejderrepræsentanter, så motivationsaspektet og medarbejderinddragelse også er centralt.

KLIK PÅ DE FIRE FELTER I MODELLEN FOR AT LÆSE MERE OM FASERNE.

Strategisk Sundhedsmodel
SUND.dk arbejder ud fra en enkel strategisk sundhedsmodel, som vi guider jer igennem ved hjælp af rådgivning og sparring, analyse, business case, uddannelse af ledere og medarbejdere, intelligente indsatser og effektmålinger tilpasset jeres organisation. Læs mere om os her.

”Jeg har haft stor glæde og stort fagligt udbytte af kursusdagene med Mads Andreasen. Han har på alle måder en særdeles opbyggelig og rummelig samt menneskelig måde at forelægge sine budskaber på. En engageret, spændende og inspirerende formidler med en kæmpe stor viden.”

Gert Hadberg, Konsulent, Børn & Kultur, Esbjerg Kommune.