BUSINESS CASE – FASE 2 

unnamed kopi 3

Få klare mål for og prioriteringer af jeres investering i sundhed på arbejdspladsen.

Når vi kender jeres sundhedsmæssige udfordringer og udviklingspotentialer, har vi baggrunden for at designe en indsats, som er prioriteret ud fra forretningsmæssige kriterier, hvor målene er klare. SUND.dk udarbejder en business case, som vi sammen med jer færdigudvikler og forankrer i jeres ledergrupper på alle organisationsniveauer. Vi sikrer samtidigt en organisering, som understøtter det strategiske arbejde med sundhed på arbejdspladsen.

KLIK PÅ DE FIRE FELTER I MODELLEN FOR AT LÆSE MERE OM FASERNE.

Eksempler på aktiviteter i denne fase er:

    • En række ledelsesforankrende workshops, hvor der arbejdes med konklusioner af analyser og nyeste evidens for sundhedsindsatser på arbejdspladsen
    • Business case fastlægges
    • Organisering fastlægges
    • Kommunikationsplan fastlægges
    • Udvikling af sundhedspolitik

Vi tilbyder jer stærke strategiske og operative kompetencer. Læs mere om os her.

 

”Jeg har haft stor glæde og stort fagligt udbytte af kursusdagene med Mads Andreasen. Han har på alle måder en særdeles opbyggelig og rummelig samt menneskelig måde at forelægge sine budskaber på. En engageret, spændende og inspirerende formidler med en kæmpe stor viden.”

Gert HadbergKonsulent, Børn & Kultur, Esbjerg Kommune