INDSATSER OG IMPLEMENTERING – FASE 3

indsatser

Få langt mere skræddersyede sundhedsydelser til jeres erhvervskunderes specifikke udfordringer og udviklingspotentialer.

De fleste sundhedsindsatser giver ikke afkast, fordi de ikke er skræddersyet målgruppen og deres arbejdssituation. SUND.dk arbejder ud fra den nyeste viden om, hvad forskellige medarbejdergrupper og brancher har brug for, så de opnår målbar større arbejdsglæde og produktivitet – Og vi har erfaringen med at implementere den. Vi uddanner udvalgte medarbejdere i lettilgængelig teori og praksis, som sikrer motivation og lokal forankring af intelligente sundhedsindsatser. Vi har også erfaring med at gennemføre konkrete indsatser i samarbejde med såvel jeres nuværende leverandører som vores professionelle samarbejdspartnere, og vi rådgiver jer om at udvælge de bedste leverandører på de forskellige sundhedsområder.

KLIK PÅ DE FIRE FELTER I MODELLEN FOR AT LÆSE MERE OM FASERNE.

Eksempler på aktiviteter i denne fase er:

    • Uddannelse af sundhedsambassadører
    • Uddannelse af arbejdsmiljøorganisation, SU- og MED-udvalg, sundhedsudvalg mv.
    • Etablering og gennemførelse af konkrete indsatser – eksempelvis skræddersyet fysisk træning, mental træning (fx mindfullness), ændringer i rammer på arbejdspladsen med fokus på nudging (fx kantineudvikling, mødekultur, indretning) mv.

”Jeg har haft stor glæde og stort fagligt udbytte af kursusdagene med Mads Andreasen. Han har på alle måder en særdeles opbyggelig og rummelig samt menneskelig måde at forelægge sine budskaber på. En engageret, spændende og inspirerende formidler med en kæmpe stor viden.”

Gert Hadberg, Konsulent, Børn & Kultur, Esbjerg Kommune.

Vi tilbyder jer stærke strategiske og operative kompetencer. Læs mere om os her.