OM OS I SUND.DK

Vi tilbyder jer stærke strategiske og operative kompetencer, der sikrer værdiskabelse på alle niveauer
Vi har mange års erfaring med værdiskabende sundhedsindsatser på arbejdspladsen, og med vores indgangsvinkel giver vi jer det stærkeste – såvel forretningsmæssige som evidensbaserede – udgangspunkt for jeres investeringer. Vi brænder for at koble viden og fysisk og psykisk arbejdsmiljø med forretningskendskab, så sundhed på arbejdspladsen giver øget arbejdsglæde og produktivitet.

Mads Andreasen

Sundhedsfaglig Direktør og Partner

Mads Andreasen er cand.scient. i Idræt og Sundhed fra
Syddansk Universitet. Han har en europæisk master i
Preventive and Adaptive 
Physical  Activity fra fujPJMXI6q3Wmkah7Th26kbJdaMJHkvD2Viv_vhxEtkForoItalico, og er desuden uddannet som proceskonsulentMads har igennem 13 år uddannet og rådgivet ledere og medarbejdere i at organisere sundhedsfremme på arbejdspladsen. I dette arbejde har han specialiseret sig i at integrere såvel motiverende viden om målrettet fysisk aktivitet som praktiske træningsøvelser og tiltag til fremme af arbejdsglæde og trivsel.

Mads har med stor succes gennemført projekter for store offentlige og private virksomheder, og han benyttes af såvel offentlige arbejdspladser, private virksomheder som pensionsselskaber. Mads har igennem det meste af sin karriere været selvstændig sammen med tre partnere i SUNDuddannelse og SUND på job, og har en periode være afdelingsleder og chefkonsulent hos Previa Sundhed. Han er nu partner og sundhedsfaglig direktør i SUND.dk. Kontakt Mads på mads@sund.dk.