BUSINESS CASE – FASE 2 

QEIWsF-kQXwROGIwLuPaH8BDOP-_NlGrwEA95WqG00A

Få skærpet prioriteringen af og målene for jeres sundhedsydelser til erhvervskunder.

Mange pensionsselskaber spreder sig over en lang række sundhedsydelser, og ønsker derfor at få fokus på evidens, målgrupper og forankring. SUND.dk udarbejder business cases i samarbejde med såvel pensionsselskaber som erhvervskunders ledelse, hvor en evidensbaseret sundhedsstrategi og -organisering forankres.

KLIK PÅ DE FIRE FELTER I MODELLEN FOR AT LÆSE MERE OM FASERNE.

Eksempler på aktiviteter i denne fase er:

    • En række ledelsesforankrende workshops hos erhvervskunden, hvor der arbejdes med konklusioner af analyser og nyeste evidens for sundhedsindsatser på arbejdspladsen
    • Business case og indsatsplan fastlægges
    • Organisering fastlægges
    • Kommunikationsplan fastlægges
    • Udvikling af sundhedspolitik

Vi tilbyder jer stærke strategiske og operative kompetencer. Læs mere om os her.