INDSATSER OG IMPLEMENTERING – FASE 3 

workshops og foredrag

Få langt mere skræddersyede sundhedsydelser til jeres erhvervskunders specifikke udfordringer og udviklingspotentialer.

De fleste sundhedsindsatser giver ikke afkast, fordi de ikke er tilpasset målgruppen og deres arbejdssituation. SUND.dk arbejder ud fra den nyeste viden om, hvad forskellige medarbejdergrupper og brancher sundhedsmæssigt får størst udbytte af, så de opnår målbar større arbejdsglæde og produktivitet – Og vi har erfaringen med at implementere den. Med udgangspunkt i ledelsesforankringen, som beskrevet i fase 2, uddanner vi udvalgte medarbejdere i lettilgængelig teori og praksis, som sikrer motivation og lokal forankring af intelligente sundhedsindsatser. Vi har også erfaring med at gennemføre konkrete indsatser i samarbejde med såvel jeres nuværende leverandører som vores professionelle samarbejdspartnere, og vi rådgiver jer om at udvælge de bedste leverandører på de forskellige sundhedsområder.

KLIK PÅ DE FIRE FELTER I MODELLEN FOR AT LÆSE MERE OM FASERNE.

Eksempler på aktiviteter i denne fase er:

    • Uddannelse af sundhedsambassadører hos erhvervskunden
    • Uddannelse af arbejdsmiljøorganisation, samarbejdsudvalg, sundhedsudvalg mv.
    • Etablering og gennemførelse af konkrete indsatser – eksempelvis fysisk træning, mental træning (fx mindfullness), ændringer i rammer med fokus på nudging (fx kantineudvikling og indretning) mv.

”DTU Aqua har i forbindelse med årsplanen afholdt temadag for arbejdsmiljøorganisationen om sundhedsfremme. Vi havde en helt forrygende dag, hvor vi blev klogere, blev inspireret og fik grint en masse. Mads er en fantastisk formidler og motivator. En temadag med Mads kan helt klart anbefales.”

Lone Rosenkær Olsen – Leder af indkøb/Serviceenheden DTU Aqua

Vi tilbyder jer stærke strategiske og operative kompetencer. Læs mere om os her.