SUNDHEDSSTRATEGISK RÅDGIVNING I PRIVATE VIRKSOMHEDER

unnamed

Få rådgivning, så sundhed på arbejdspladsen bliver en god forretning for jer.

Mange private virksomheder har igennem en årrække investeret massivt i sundhedstilbud til medarbejderne. Det er en god udvikling, men få ser synlige resultater, fordi sundhedstiltag ikke i tilstrækkelig grad håndteres som investeringer, der skal give et afkast. SUND.dk rådgiver om at få målbar effekt ud af sundhedsindsatser på arbejdspladsen.

  • Vi skræddersyr sammen med jer såvel sundhedsstrategi som indsatser med fokus på medarbejdernes performance med en målsætning om øget produktivitet og arbejdsglæde.
  • Vi tilfører jer den nyeste viden og praktiske erfaring med, hvad der giver bedst effekt i forskellige brancher og medarbejdergrupper, og vi hjælper jer med at prioritere med fokus på bundlinjen.
  • Vi sikrer, at jeres investeringer bliver målrettede og målbare i forhold til produktivitet, energi og arbejdsglæde.
  • Vi rådgiver jer i forhold til udbud, hvor vi med vores branchekendskab sikrer, at I finder de rigtige leverandører på de forskellige sundhedsområder.

Vi driver processen ”ovenfra og ned”, så ledelsesforankring er udgangspunktet for indsatser og mål. Samtidigt involverer vi nøglepersoner og medarbejderrepræsentanter, så motivationsaspektet og medarbejderinddragelse også er centralt.

Strategisk Sundhedsmodel

KLIK PÅ DE FIRE FELTER I MODELLEN FOR AT LÆSE MERE OM FASERNE.

SUND.dk arbejder ud fra en enkel strategisk sundhedsmodel, som vi guider jer igennem ved hjælp af rådgivning og sparring, analyse, business case, uddannelse af ledere og medarbejdere, intelligente indsatser og effektmålinger tilpasset jeres virksomhed. Læs mere her.