ANALYSE – BEHOVS- OG POTENTIALEAFDÆKNING – FASE 1

kent viser hanne noget på mac

Få overblik over jeres udfordringer og udviklingsmuligheder for sundhed, arbejdsglæde og produktivitet

I har allerede mange informationer om, hvor jeres medarbejdere har brug for støtte til et sundere og mere produktivt arbejdsliv. Vi supplerer jeres viden med kvalitativ og kvantitativ behovsafdækning efter behov. Vores fokus er at samle jeres egne undersøgelser om produktivitet, trivsel, arbejdsmiljø mv., så vi kan sammenholde jeres udfordringer med intelligente løsninger. I analysefasen samarbejder vi med jeres øverste ledelse og stabsfunktion om at indkredse centrale udfordringer og udviklingspotentialer.

KLIK PÅ DE FIRE FELTER I MODELLEN FOR AT LÆSE MERE OM FASERNE.

Eksempler på aktiviteter i denne fase er:

    • Analyse af arbejdspladsens egne undersøgelser (trivselsmålinger, produktivitetsmålinger, arbejdspladsvurderinger mv.)
    • Analyse af effekten af jeres tidligere og nuværende indsatser
    • SUND.dk’s undersøgelse om selvvurderet helbred og produktivitet
    • SUND.dk’s kulturanalyse til afdækning af organisationens særkende, som har betydning ved sundhedsstrategiske indsatser

Vi tilbyder jer stærke strategiske og operative kompetencer. Læs mere om os her.