EFFEKT – MÅLING OG EVALUERING – FASE 4

klappebillede

Få dokumenteret effekten af jeres sundhedsindsatser og få sikret fortsat udvikling og øget afkast

Når analyse, mål og indsatser er skærpet, kan vi effektmåle og videreudvikle sundhedsindsatser. Som en del af SUND.dk’s strategiske sundhedsmodel gentager vi målingerne fra jeres business case, så I kan vurdere effekten af de prioriterede indsatser. Vi gennemgår resultater med ledergrupper og medarbejderrepræsentanter, og evaluerer og udvikler den fortsatte indsats i jeres virksomhed.

KLIK PÅ DE FIRE FELTER I MODELLEN FOR AT LÆSE MERE OM FASERNE.

Eksempler på aktiviteter i denne fase er:

    • Gentagelse af arbejdspladsens egne undersøgelser (trivselsmålinger, produktivitetsmålinger, arbejdspladsvurderinger mv.)
    • Analyse af effekten af nuværende indsatser
    • Gentagelse af SUND.dk’s undersøgelse om selvvurderet helbred og produktivitet
    • Evalueringsworkshops for ledergrupper og medarbejderrepræsentanter

Vi tilbyder jer stærke strategiske og operative kompetencer. Læs mere om os her.