Konkrete gevinster ved motion på jobbet

Motion i arbejdstiden kan hæve produktiviteten og reducere sygefraværet, viser forskningsrapport. Besparelserne på sygefravær er så betydelige, at en virksomhed med 100 medarbejdere i princippet omkostningsfrit kan ofre 300.000 kr. om året på motion til alle medarbejderne, vurderer Danica Pension.

En times motion om ugen kan sænke sygefraværet med op imod 30 pct. på danske arbejdspladser. Det viser en ph.d.-afhandling, skrevet af Just Bendix Justesen, partner i Implement Consulting Group og forsker ved Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet.

Afhandlingen indikerer samtidig, at motion også kan bidrage til at øge produktiviteten.

“Det koster naturligvis penge at indføre motion på arbejdspladsen. Men hvis man medregner forbedringer i korttidssygefravær og produktivitet, så vil jeg mene, at virksomhederne får god kompensation for denne udgift,” forklarer Just Bendix Justesen.

Klare positive resultater

Ifølge Danica Pension kan resultatet omregnes til, at en virksomhed med 100 ansatte, som nedbringer sygefraværet, ved at lade medarbejderne motionere en time om ugen i arbejdstiden, kan opnå en samlet besparelse på ca. 300.000 kr., fremgår det af beregninger foretaget af Danica Pension.
Regnestykket er følgende. I gennemsnit koster det arbejdsgivere i det offentlige og private omkring 13.980 kr. om året pr. medarbejder, som følge af sygefravær.

Omkring 40 pct. af denne omkostning skyldes kortvarigt sygefravær, som netop kan reduceres gennem, hvis medarbejderne dyrker motion jævnligt.

Det svarer til, at arbejdspladsen kan reducere omkostningerne til sygefravær med 3.130 kr. om året pr. medarbejder i gennemsnit, hvis det lykkes at få alle medarbejdere til at motionere mere.

“Afhandlingen viser sammen med anden forskning, at alle får gavn af at motionere i deres fritid, ligesom det er vigtigt at skabe bevægelse i de jobfunktioner, som passes i arbejdstiden,” forklarer Lone Ryberg, der er chef for skade og helbred i Danica Pension.

“Vi har fokus på, at mange bevæger sig for lidt i løbet af arbejdstiden og opfordrer derfor til 7 – 10 minutters pausegymnastik tre gange ugentligt. Det har ikke effekt på sygefraværet, men til gengæld giver det et boost til hovedet og forebygger smerter i lænd og nakke etc. Og så gør det noget godt for trivslen,” forklarer Lone Ryberg.

Just Bendix Justesen har i forbindelse med sin ph.d. undersøgt effekten af træning i arbejdstiden blandt 400 kontoransatte i offentlige og private stillinger. Halvdelen af forsøgspersonerne blev bedt om at træne én time ugentligt under vejledning af unge, der studerede idræt på SDU. Her kunne han måle konkrete forbedringer i de ansattes helbred, herunder kondition og blodtryk. Han konstaterede samtidig, at korttidssygefraværet faldt med 56 procent, ligesom produktiviteten blev målt til at stige med 10 procent. Der kunne ikke spores forbedringer i den kontrolgruppe, som ikke motionerede.

Kræver mere end blot en fitnessinstruktør

Just Bendix Justesen påpeger dog, at det ikke er tilstrækkeligt, blot at tilbyde instruktion i fitness.

“Det kræver en høj faglighed og indsigt i projektledelse, hvis resultaterne skal være målbare. Derfor skal der være folk omkring projektet, som kan sikre, at medarbejderne også motiveres til at gå i fitnesscentret og modtage den nødvendige instruktion. Det er afgørende, at den enkelte medarbejder træner med det, der lige netop er det rigtige for ham eller hende og med den rigtige intensitet. Ellers risikerer projektet at dø i løbet af kort tid,” forklarer Just Bendix Justesen.

Brug sundhedsambassadører

Han peger blandt andet på, at man med fordel kan udpege sundhedsambassadører, som kan hjælpe med at gøre træning til en naturlig del af arbejdsugen. Sundhedsambassadører kan være almindelige medarbejdere, som får til opgave er at oplyse om sundhed og træning, men som også kan motivere kollegerne til at deltage i træningsaktiviteterne.

“Det er bedre at skabe forankringen gennem kolleger, som medarbejderne værdsætter i dagligdagen. Ofte er tilliden større imellem kolleger, end den er mellem medarbejdere og ledelse, eller medarbejdere og sundhedsekspertise,” forklarer Just Bendix Justesen, og han fortsætter:

“Men det er naturligvis en forudsætning, at ledelsen støtter op om projektet og udstikker klare rammer for, hvordan det skal foregå, men også hvordan man tænker sig at hjælpe dem der har svært ved at komme i gang. Det bedste er, hvis man kan gøre det til en del af medarbejderkulturen.”

Som en ekstra bonus har Just Bendix Justesen efterfølgende observeret, at der spores klare forbedringer i medarbejdertilfredsheden og klimaet på arbejdspladsen, når en virksomhed går i gang med at implementere motion på arbejdspladsen.

Der er omkostninger at spare ved at få medarbejderne til at motionere

Artiklen er produceret af Børsens kommercielle afdeling 21.11.17 i samarbejde med Danica Pension
Af Christian Bartels, kommerciel redaktør.
Cxense Display